Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής (πρώην Δ.Σ.)
Η σημερινή Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Διοικητικό Συμβούλιο), της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, που έγιναν στην Θεσσαλονίκη στις 29-30/05/2016, και μετά από αναδιάρθρωση είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ :                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΗ :                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ