Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου
Ζαν Μωρεάς 27 & Λ.Συγγρού 65
117 45 Κουκάκι, Αθήνα
Email: pepp1985@hotmail.com
Τηλέφωνο: 210-9213118
Fax: 210-9220523