Αποστολή εγγράφου προς την Τεχνική Επιτροπή Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) σχετικά με αιτήματα προς την Ε.Π.Ο. από Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) με σκοπό την εξαίρεση των σωματείων τους από την υποχρέωση πρόσληψης Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ.

8 Σεπτεμβρίου, 2021