Συνεδρίασε την Τρίτη η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, παρουσία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA κ. Πετρ Φούσεκ.

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για αναστολή διεξαγωγής όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων έως την 5η Απριλίου 2020, κι ενόψει της σύγκλησης της ήδη προκηρυχθείσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Π.Ο. για τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 10πμ, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της προαναφερθείσας απόφασης και τη μετάθεση της διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ. την 10η Απριλίου 2020. Η Ε.Ε. ενέκρινε επίσης ομόφωνα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γ.Σ.