Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της υγείας των εργαζομένων, συνεργατών/τριών, μελών της διοίκησης και όλων όσων προσέρχονται στις εγαταστάσεις της, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα.

1. Περιορίζονται οι ώρες κοινού και ορίζονται πλέον στο δίωρο 10:00 – 12:00 καθημερινά.

2. Η αίθουσα του κτηρίου Δ θα χρησιμοποιείται ως ο κύριος χώρος συγκέντρωσης όλων των συναντήσεων με άτομα εκτός ομοσπονδίας.

3. Οι επισκέπτες οι οποίοι προσέρχονται στα γραφεία της Ε.Π.Ο. για συνεδρίαση επιτροπών ή για όποιαδήποτε άλλη συνάντηση,, παρακαλούνται να κατευθύνονται άμα τη αφίξει τους στην αίθουσα που έχει οριστεί, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας/συνεννόησης με τους/τις γραμματείς των επιτροπών ή τους αρμόδιους υπαλλήλους.

4. Με ευθύνη της ρεσεψιόν κανένας εξωτερικός συνεργάτης ή οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης, δεν θα εισέρχεται στον χώρο των γραφείων. Θα παραμένει στην ρεσεψιόν και θα πληροφορείται από εκεί το τηλέφωνο και το email του τμήματος ή του υπευθύνου που θέλει να απευθυνθεί για τυχόν πληροφορίες.