Παραβρέθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 1η Ιουνίου 2022,  ο Πρόεδρος κ. Ανδριόπουλος Λάμπρος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπακανέλλος Σπυρίδων της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου.

1 Ιουνίου, 2022