Αποστολή εγγράφου προς το Τμήμα Μητρώου Προπονητών Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) σχετικά με τις ταυτότητες τριετίας προπονητών ποδοσφαίρου που αντιστοιχούν σε κάθε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) με σκοπό την απογραφή των προπονητών ενόψει των ανανεωτικών σχολών ταυτοτήτων τριετίας.

27 Ιουλίου, 2021