Ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλαμβάνει (απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ νο 7, 1/2/2018) την κάλυψη όλων των εξόδων φοίτησης (παράβολο, διαμονή/διατροφή) σε γυναίκες υποψήφιες προπονητές κατηγορίας διπλώματος UEFA C. Αφορά τη συμμετοχή σε σχολές UEFA C που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα έως 30/6/2018. Επίσης, όσες γυναίκες κατέχουν δίπλωμα προπονητικής UEFA/ΕΠΟ ή πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν την έκδοση ταυτότητας τριετίας με λήξη 31.12.2018, θα μπορούν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία χωρίς την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 200€.

7 Φεβρουαρίου, 2018