Αποστολή εγγράφου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων σχετικά με το αίτημα διευκρινίσεων για αποφοίτους Γυμνασίου και τα διπλώματα Ε.Π.Ο. – UEFA.

19 Απριλίου, 2022