Σχετικά με την βεβαίωση ισοτιμίας με το δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Β που θα χορηγηθεί από την Ε.Π.Ο. στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, με ειδικότητα ποδόσφαιρο, η Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π., που συνεδρίας στις 13/12/2021, στον Βόλο, αποφάσισε να αποδεχθεί την εγγραφή μελών στους συνδέσμους προπονητών, όπως προβλέπεται στα καταστατικά των συνδέσμων, των παραπάνω αναφερομένων γυμναστών.

15 Δεκεμβρίου, 2021