ΠΡΟΣ

Συνδέσμους Προπονητών Ποδοσφαίρου

Μέλη της Π.Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση Συνδέσμων»

Σας κάνουμε γνωστά ότι:

1) Το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), εγκρίθηκε

σύμφωνα με την με αριθμό 232/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που αναγνωρίσθηκε

με την με αριθμό 1905/1985 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα

αριθμό 401 στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μετά από τα παραπάνω, υποβάλαμε όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Ε.Π.Ο.,

προκειμένου να μεθοδευτούν οι διαδικασίες, για την αναγνώρισή μας ως μέλος της Ε.Π.Ο., με

δικαίωμα λόγου και ψήφου, όπως προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις της Ε.Π.Ο.

2) Ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις, στον χώρο του Ποδοσφαίρου, στην χώρα μας, ορίσθηκε στην

Ε.Π.Ο. από την ΟΥΕΦΑ, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δεν έχει προκαθορισμένη

θητεία, αλλά θα είναι αυτή που θα λειτουργεί την Ε.Π.Ο. και θα μεθοδεύσει τις εκλογές, για την

νέα Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Συζητείτε ότι, όλα τα ανωτέρω θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάιο του 2017.

Μέχρι τότε, επειδή τα θέματα τρέχουν, εμείς η Π.Ε.Π.Π., ζητήσαμε με έγγραφό μας, να κάνουμε

μία συνάντηση με το Προεδρείο της Π.Δ.Ε. , για να συζητήσουμε τις σχέσεις μας και τα

προβλήματα του χώρου μας.

Εν τω μεταξύ επιτροπή της Π.Ε.Π.Π., αποτελούμενη από τους κ.κ. Λογαρά, Πρόκο και

Ανδριόπουλο, συναντήθηκε με τον κ. Ζήση Βρύζα, μέλος της Π.Δ.Ε. και υπεύθυνο της Τεχνικής και

Αναπτυξιακής Επιτροπής και συζήτησαν θέματα του χώρου μας.

3) Τον τελευταίο καιρό, έχει δημιουργηθεί θέμα με την ενασχόληση των γυμναστών με ειδικότητα

το ποδόσφαιρο, σαν προπονητές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο του Κ. Κοντονή. Εμείς φυσικά

δεν έχουμε λόγο προς το παρών, γιατί κατά την γνώμη μας, η Πολιτεία έπρεπε να τους

διασφαλίσει μέσα από τους Κανονισμούς και τις διατάξεις της ΕΠΟ (Αυτοδιοίκητο) και μετά να

νομοθετήσει. Αυτή την στιγμή οι προπονητές, προσλαμβάνονται από τις ομάδες και οι ομάδες

λειτουργούν, υπό τις Καταστατικές διατάξεις, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο.

Άρα εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενασχόληση των παραπάνω, άλλωστε δεν

μπορούμε να εγγράψουμε αυτούς σαν μέλη μας, γιατί δεσμευόμαστε από τα καταστατικά μας,

που υπαγορεύουν, ποιοι μπορούν να είναι μέλη Συνδέσμων.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο, που έχει αναρτηθεί για

διαβούλευση μας επιτάσσει άμεση συζήτηση με την Πολιτεία, γι’ αυτό ζητήσαμε εγγράφως, μία

συνάντηση. Παράλληλα κάνουμε προσπάθειες μήπως καταφέρουμε και κάνουμε την συνάντηση,

με προσωπικές γνωριμίες.

4) Κάθε Σύνδεσμος πρέπει να μας στείλει το εναρμονισμένο ( τροποποιημένο) καταστατικό του και

όσοι από τους Συνδέσμους δεν έχουν κάνει τις διαδικασίες εναρμόνισης, πρέπει να προβούν

άμεσα και να μας ενημερώσουν, σε πιο στάδιο βρίσκεται το νέο καταστατικό. Επίσης σας

κάνουμε γνωστό ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Καταστατικού μας, πρέπει

να μας υποβάλλετε, μέχρι το τέλος του έτους, έγγραφη έκθεση για την Διοικητική και Ταμειακή

σας κατάσταση, καθώς και για την αριθμητική σας δύναμη, με τα νέα εγγεγραμμένα μέλη σας και

τις τυχόν διαγραφές των μελών σας, προκειμένου να τηρείται ορθά το μητρώο της Π.Ε.Π.Π.

5) Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ένωση μας (Π.Ε.Π.Π.), έχει αρχίσει να διαμορφώνει την νέα

ηλεκτρονική της ιστοσελίδα και θα σας παρακαλούσαμε, οποιαδήποτε εκδήλωση του συνδέσμου

σας, να μας την στέλνετε για να την δημοσιοποιούμε, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Η νέα μας

ηλεκτρονική διεύθυνση είναι pepp1985@hotmail.com

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή

29 Δεκεμβρίου, 2016