Στο πλαίσιο της ενιαίας ενημέρωσης – επιμόρφωσης των προπονητών ποδοσφαίρου η ΠΕΠΠ έχει ζητήσει και έχει λάβει την έγκριση της ΕΠΟ για προγραμματισμό και υλοποίηση σεμιναρίων ποδοσφαίρου μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Στα σεμινάρια αυτά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι προπονητές ποδοσφαίρου και οι Σύνδεσμοι Προπονητών μέλη της ΠΕΠΠ.
Με τον τρόπο αυτό θα ακολουθηθεί μία ενιαία στρατηγική και ένα ενιαίο πλάνο στα θέματα επιμόρφωσης που θα επιλεχθούν για παρουσίαση.
Συνεπώς θα πρέπει να αναμείνετε για νέα ενημέρωση σας για την λειτουργία αυτών των σεμιναρίων.
18 Νοεμβρίου, 2020