Αγαπητοί Συνάδελφοι
Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της Ένωσής μας (Π.Ε.Π.Π.), αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την παρουσία σας και την εν γένει συμπεριφορά σας, κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. Επιδείξατε υψηλό φρόνιμα πολιτισμού και σεβασμού, που αρμόζει στον χώρο μας.
Εμείς σαν Π.Ε.Π.Π. κάνουμε μία ευχή, όλοι μαζί ενωμένοι σε μία γροθιά, να συνεχίσουμε την προσπάθεια, προς επίτευξη του στόχου μας, που δεν είναι άλλος, από την κατοχύρωση του Έλληνα προπονητή και την κατάληψη της θέσης που του αρμόζει στον ποδοσφαιρικό χώρο.
Άμεση προτεραιότητα μας, είναι η ένταξή μας σαν μέλος στην δύναμη της Ε.Π.Ο., γιατί πιστεύουμε ότι, σαν μέλος της Ε.Π.Ο. θα έχουμε την δυνατότητα να διεκδικήσουμε κατά τον καλύτερο και δυναμικότερο τρόπο, τα δικαιώματά μας.
Παράλληλα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο., στοχεύουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα θέματά μας, που έχουμε γνωστοποιήσει, στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. όπως, επανεξετάσεις, παλαιά διπλώματα, κριτήρια για τις σχολές προπονητών και εφαρμογή του Κανονισμού Προπονητών, με κυρίαρχο θέμα, την επιβολή ποινών, σε αυτούς που δεν τον εφαρμόζουν.
Υπάρχει μία σκέψη, για τους πιστοποιημένους προπονητές ΟΥΕΦΑ Β, που δεν έχουν φοιτήσει σε σχολές ΟΥΕΦΑ C , να γίνουν ταχύρυθμες σχολές με φοίτηση τριών τεσσάρων ημερών, σε κέντρα που θα ορισθούν ανάλογα με τον αριθμό των προπονητών, για να χορηγηθούν διπλώματα ΟΥΕΦΑ C, χωρίς εξετάσεις.
Επίσης έχει συζητηθεί και μένουν οι λεπτομέρειες για να ανακοινωθούν σχολές ΟΥΕΦΑ D, οι οποίες είναι παρόμοιες των σχολών ΟΥΕΦΑ C , αλλά για μεγάλες ηλικίες και όχι αναπτυξιακές.
Για όλα τα παραπάνω θα έχετε πλήρη ενημέρωση, μόλις περάσουν από διαβούλευση από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και εγκριθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Για οποιεσδήποτε προτάσεις, λειτουργίας και δράσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσής μας, είμαστε στην διάθεσή σας, αρκεί να μας τις γνωστοποιήσετε εγγράφως και να στοχεύουν στην υλοποίηση του στόχου που έχει βάλει η Π.Ε.Π.Π.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, για την έγκαιρη λήψη των πιστοποιητικών παρακολούθησης, των ανανεωτικών σχολών, μαζί με την κατάσταση των συμμετεχόντων, θα πρέπει να αποστείλετε στην Ε.Π.Ο. κατάσταση με την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης των συμμετεχόντων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ

6 Νοεμβρίου, 2018