Σε ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας.
Πραγματοποιήθηκε ο Διοικητικός Απολογισμός ,όπου αναφέρθηκαν τα πεπραγμένα από την ημέρα των αρχαιρεσιών ( Μάιος 2016 ) μέχρι σήμερα, ο Οικονομικός Απολογισμός του 2017 αλλά και ο απολογισμός μέχρι σήμερα, καθώς και ο Προϋπολογισμός του 2019.
Ακούσθηκαν προτάσεις στις τοποθετήσεις των συναδέλφων που ζήτησαν να μιλήσουν, ενώ δεν έλειψαν οι διαφωνίες για το θέμα της μη ένταξης της ΠΕΠΠ ακόμα σαν Ένωση στη δύναμη της ΕΠΟ, καθώς και για τις ασάφειες που υπάρχουν στον Κανονισμό Προπονητών.
Ομόφωνα ψηφίστηκαν τα Οικονομικά και με απόλυτη πλειοψηφία ο Διοικητικός Απολογισμός.