Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης στον Head του Jira Panel κο Frank Ludolph σχετικά με την ισοτιμία των Εθνικών Διπλωμάτων.

30 Μαρτίου, 2021