Επιστολή προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Αυγενάκη Λευτέρη σχετικά με το ζήτημα έκδοσης της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος των προπονητών ποδοσφαίρου διπλωμάτων UEFA – Ε.Π.Ο. Εξαιτίας της μη έκδοσης της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος πολλά σωματεία δεν δύνανται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

28 Σεπτεμβρίου, 2021