Αποστολή εγγράφου προς την Τεχνική Επιτροπή Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) πρότασης μείωσης του κόστους για την έκδοση ταυτοτητών τριετίας 2018 – 2021.

7 Ιουλίου, 2021