ΠΡΟΣ
Συνδέσμους Προπονητών Ποδοσφαίρου
Μέλη της Π.Ε.Π.Π.
ΘΕΜΑ : «Νέα της Π.Ε.Π.Π.»

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Π.Ε.Π.Π., οφείλετε
«Κάθε έτος, (τον Ιανουάριο) να υποβάλετε στην Ένωση (Π.Ε.Π.Π.) έγγραφη έκθεση για την Διοικητική και Ταμειακή σας κατάσταση και κάθε εξάμηνο (τον Ιανουάριο και Ιούλιο) για την αριθμητική σας δύναμη και ανελλιπώς για τα νέα εγγεγραμμένα μέλη σας, προκειμένου να τηρείται ορθά το μητρώο της Π.Ε.Π.Π.».
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου πρέπει να εκπληρώνετε έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις σας προς την Ένωση, που έχουν ορισθεί σε δύο (2) ευρώ, για κάθε μέλος του συνδέσμου σας. Παράκληση όσοι Σύνδεσμοι οφείλουν μέχρι και το 2017, να καταβάλουν την συνδρομή τους.
Σας ενημερώνουμε ότι, κατά της απόφασης της διαγραφής του συνδέσμου προπονητών με την επωνυμία Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αττικής και Νήσων Σαρωνικού «Ο Πανελλήνιος», από την δύναμη της Π.Ε.Π.Π., ο εν λόγω Σύνδεσμος, προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. για να εκπέσει η ποινή της διαγραφής του. Η εν λόγω επιτροπή της Ε.Π.Ο. απέρριψε την προσφυγή αυτή σύμφωνα με την με αριθμό 73/2017 απόφασή της.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τις ανανεωτικές σχολές ισχύς ταυτοτήτων τριετίας, η Π.Ε.Π.Π. αφού συζήτησε το θέμα με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, αποφασίσθηκε να αρχίσουν άμεσα οι ανανεωτικές σχολές προπονητών σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας, όπου υπάρχει Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου, μέλος της Π.Ε.Π.Π. Υποχρέωση φοίτησης σε αυτές τις σχολές έχουν, όλοι οι προπονητές με διπλώματα, ΟΥΕΦΑ C, ΟΥΕΦΑ Β, ΟΥΕΦΑ Α, Πιστοποιήσεις αυτών, που φοίτησαν σε σχολές μέχρι 31/12/2017, προπονητές με αναθεώρηση παλαιών διπλωμάτων της Γ.Γ.Α. καθώς και γυμναστές που έχουν περάσει σχολές εξομοίωσης, Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των σχολών αυτών, θα ορίζονται από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. (Διευθυντή Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π. Για τον καλύτερο προγραμματισμό, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα (μέχρι 05/02/2018) τον αριθμό των προπονητών μελών σας, με πτυχίο ΟΥΕΦΑ Α, ΟΥΕΦΑ Β και ΟΥΕΦΑ C. Οι σχολές θα συμπεριλαμβάνουν τα διπλώματα ΟΥΕΦΑ Α, Β μαζί και ΟΥΕΦΑ C, ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε αριθμό, τους πενήντα (50). Φυσικά θα ληφθεί μέριμνα να συμμετάσχουν όλοι οι προπονητές. Το τέλος συμμετοχής των προπονητών έχει ορισθεί από την Ε.Π.Ο. ως : Δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Α (120 ευρώ), δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Β (80 ευρώ) και δίπλωμα ΟΥΕΦΑ C (40 ευρώ). Για προπονητές που έχουν φοιτήσει από 01/01/2017 έως και 31/12/2017, σε σχολές προπονητών, το τέλος συμμετοχής έχει ως : Δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Α (40 ευρώ), δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Β (30 ευρώ), δίπλωμα ΟΥΕΦΑ C (20 ευρώ). Από τα παραπάνω ποσά ένα μέρος θα δίδεται στον τοπικό Σύνδεσμο και το υπόλοιπο στις τοπικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, οι οποίες θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα της σχολής, καθώς και την αποζημίωση των εκπαιδευτών. Τα παραπάνω ποσά θα διανέμονται ως παρακάτω : ΟΥΕΦΑ Α (90 Ένωση, 30 Σύνδεσμος), ΟΥΕΦΑ Β (60 Ένωση, 20 Σύνδεσμος), ΟΥΕΦΑ C (30 Ένωση, 10 Σύνδεσμος). Για προπονητές που έχουν φοιτήσει από 01/01/2017 έως και 31/12/2017, σε σχολές προπονητών, τα παραπάνω ποσά θα διανέμονται ως παρακάτω : ΟΥΕΦΑ Α (30 Ένωση, 10 Σύνδεσμος), ΟΥΕΦΑ Β (20 Ένωση, 10 Σύνδεσμος), ΟΥΕΦΑ C (10 Ένωση, 10 Σύνδεσμος). Από τα ποσά των Συνδέσμων Προπονητών το 50% (τα μισά), θα δίδονται στον Φορέα των Προπονητών (Π.Ε.Π.Π.), ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Με άλλο έγγραφό μας θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, για να συμβάλλουμε στην όσο καλύτερη πραγματοποίηση και λειτουργία αυτών των σχολών.
Τέλος σας παρακαλούμε να μας στείλετε προτάσεις για τον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο. μέχρι την 16/02/2018, προκειμένου να τις συζητήσουμε με την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ

7 Φεβρουαρίου, 2018