Αποστολή εγγράφου προς τον Πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής δύο μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) στην Τεχνική Επιτροπή.

20 Δεκεμβρίου, 2021