Αποστολή εγγράφου προς το Τμήμα Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. και την Τεχνική Επιτροπή Ε.Π.Ο. σχετικά με τις προτάσεις της Π.Ε.Π.Π. για τον Νέο Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Αγωνιστικής Περιόδου 2022 – 2023.

30 Απριλίου, 2022