Ενόψει της Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 σχετικά με τις προτάσεις σας για προσθήκη νέων άρθρων στο Νέο Καταστατικό της Π.Ε.Π.Π. καθώς και σχετικά με τις προτάσεις σας για τον Νέο Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου.

16 Μαρτίου, 2022