Αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κοινού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE) Pro Safe Sport +: “Τερματισμός της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών στον αθλητισμό”, το οποίο συμπληρώνει τα άλλα μέτρα ευαισθητοποίησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου (βλ. παρακάτω). Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσει αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης στον αθλητισμό ώστε να αποτρέψουν και να αντιδράσουν απέναντι σε πιθανές καταστάσεις σεξουαλικής βίας.

Ομάδες-στόχοι

– Εκπαιδευτές / δάσκαλοι
– Υπεύθυνοι του αθλητισμού
– Προπονητές
– Εκπαιδευτικοί φυσικής και αθλητικής αγωγής

Στόχοι

– Να κατανοήσουν τί είναι η σεξουαλική βία στον αθλητισμό προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις/συμβάντα.
– Να ανταποκριθούν κατάλληλα σε περίπτωση σεξουαλικής βίας ή υποψίας σεξουαλικής βίας.
– Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες υπηρεσίες βοήθειας / υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης.
– Να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα – ώστε να αποφευχθούν και να μειωθούν οι επικίνδυνες καταστάσεις.

Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο περιέχει μια σειρά 6 φύλλων με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό ως εξής :
1. Στοιχεία και Αριθμοί – Σεξουαλική βία εναντίον παιδιών και νέων ανθρώπων στον αθλητισμό.
2. Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο – ποια νομοθεσία, ποιες συμβάσεις, κανονιστικά πλαίσια, πρότυπα και οδηγίες για ορθές πρακτικές – μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών και νέων ατόμων;
3. Προστασία των θυμάτων – πώς αναγνωρίζεται η σεξουαλική βία;
4. Προστασία των θυμάτων – Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης όταν υπάρχουν υποψίες ή ισχυρισμοί σεξουαλικής βίας;
5. Πρόληψη της σεξουαλικής βίας – Πως πετυχαίνεται η αποτροπή της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών και νέων εντός και μέσω του αθλητισμού;
6. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση – Ποιοι είναι οι τρόποι ευαισθητοποίησης στο θέμα της σεξουαλικής βίας στον αθλητισμό και πως να το εισαγάγετε στις συζητήσεις σας;
Θα σημειώσετε ότι ορισμένα κουτιά πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πλαίσια κάθε χώρας (ορισμοί και πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, νομικές υποχρεώσεις αναφορά ισχυρισμών / υποψιών σεξουαλικής βίας και υπηρεσίες υποστήριξης).

Όχι στη σεξουαλική κακοποίηση
παιδιών στον αθλητισμό:
Pro Safe Sport +

Το κοινό έργο EU-CoE «Pro Safe Sport +» εφιστά εκ νέου την πολιτική προσοχή και ζητεί την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών στον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων (αρχές που είναι υπεύθυνες για τον αθλητισμό και τα δικαιώματα των παιδιών, αθλητικές οργανώσεις και άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις) μέσω εργαλείων ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.
Πέραν αυτού του εγχειριδίου, έχουν αναπτυχθεί και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία :
– Ένα βίντεο κλιπ
– Ένα διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης που συνδυάζει
συγκεκριμένα εργαλεία, πρακτικές και συμβουλές
– Ένα δίκτυο Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων

Σε συνέχεια του κοινού έργου, το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Σπάσε τη Σιωπή» (Start To Talk), η οποία αποτελεί έκκληση για δράση από τις δημόσιες αρχές, το αθλητικό κίνημα και άλλους παράγοντες ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, να υποστηρίξετε αυτήν την πρωτοβουλία και να μιλήσετε για αυτό με άλλους!

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ !

https://gga.gov.gr/component/content/article/276-evropaika-programmata/2777-europe-national-program

www.coe.int/sport/PSS

start.to.talk@coe.int

@CoE_StartToTalk

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Safe Sport International,συγκεκριμένα την Anne Tiivas και την Kari Fasting, για την ανάπτυξη του περιεχομένου των 6 φύλλων του εγχειριδίου, καθώς και το The Media Group για τη γραφική σχεδίαση.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γραμμή του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οποιοδήποτε αίτημα αναπαραγωγής ή μετάφρασης, ακόμη και μερικώς, αυτού του εγγράφου πρέπει να σταλεί στο Τμήμα Επικοινωνίας (f-67075
Στρασβούργο cedex, ή publishing@coe.int ).

Κάθε άλλη αλληλογραφία που σχετίζεται με αυτήν την έκδοση πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας, Διευρυμένη Μερική Συμφωνία για τον Αθλητισμό (EPAS).

Σχεδιασμός εξώφυλλου: Τμήμα Παραγωγής Εγγράφων και Εκδόσεων
(SPDP), Συμβούλιο της Ευρώπης
Σελιδοποίηση: www.themediagroup.co.uk
Φωτογραφίες εξωφύλλου: © f. Ζάρντον
© Συμβούλιο της Ευρώπης, Ιούνιος 2019

European Commission (Erasmus+) & Council of Europe (Enlarged Partial Agreement on Sport)

1. Στοιχεία και αριθμοί

2. Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

3. Προστασία των θυμάτων

4. Προστασία των θυμάτων (2)

5. Πρόληψη της σεξουαλικής βίας

6. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

11 Ιανουαρίου, 2021