Αποστολή εγγράφου πραγματοποίησε η Π.Ε.Π.Π ,προς όλους τους Συνδέσμους – μέλη μας με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΠΡΟΣ
Συνδέσμους Προπονητών Ποδοσφαίρου
Μέλη της Π.Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑ: « Αναστολή δραστηριοτήτων»
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Μετά από τα απαγορευτικά μέτρα, που έχει επιβάλλει η Πολιτεία, λόγω της πανδημίας του κορονοιού, σας κάνουμε γνωστό ότι, όλες οι δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις, των Συνδέσμων Προπονητών, που απορρέουν από τα Καταστατικά τους, αναστέλλονται, μέχρι την άρση των απαγορευτικών μέτρων, οπότε και θα ενημερωθείτε με νέο έγγραφό μας.
Ύστερα από τα παραπάνω , σας παρακαλούμε να εφαρμόσετε κατά γράμμα τις οδηγίες που δίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με την ατομική καθαριότητα και τον περιορισμό στα σπίτια μας, «Μένουμε στο σπίτι», γιατί μόνο έτσι θα νικήσουμε την επιδημία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ