Γενική Καταστατική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας, προκειμένου να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος Καταστατικού της Π.Ε.Π.Π.
Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η ένταξη μας σαν μέλος της Ε.Π.Ο, όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευσή μας, γι΄ αυτό η τροποποίηση του Καταστατικού μας κρίθηκε αναγκαία ,σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Π.Ο αλλά και των υπερκείμενων Διεθνών Ποδοσφαιρικών Αρχών.
ΟΜΟΦΩΝΑ και μέσα σε ενωτικό κλίμα, υπερψηφίστηκε η Τροποποίηση του Καταστατικού, όπου την άλλη ημέρα πήρε το ¨ δρόμο¨ του προς το Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του.