Υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι κάτωθι Σχολές Προπονητών για το 2022:

Στην Ανατολική Αττική η πρώτη και η δεύτερη φάση της σχολής UEFA A

Στην Πέλλα η πρώτη φάση της σχολής UEFA A,

Στην Αχαΐα η πρώτη φάση της σχολής UEFA B,

Στην Αθήνα η πρώτη φάση της σχολής UEFA C.

 

Εκ μέρους της Π.Ε.Π.Π. παρευρέθηκαν στην Ανατολική Αττική ο Γενικός Γραμματέας κος Παπακανέλλος Σπυρίδων, στην Πέλλα ο Πρόεδρος κος Ανδριόπουλος Λάμπρος, στην Αχαΐα το μέλος κος Λογαράς Ηλίας και στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας κος Παπακανέλλος Σπυρίδων.

6 Ιουνίου, 2022