Σύνθεση νέας Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριόπουλος Λάμπρος (Σ.Π.Π. Θεσσαλονίκης)
Ά Αντιπρόεδρος: Ζώης Ανέστης (Σ.Π.Π. Ιωαννίων)
Β’ Αντιπρόεδρος: Καλιακούδας Γεώργιος ( Σ.Π.Π. Μαγνησίας)
Γενικός Γραμματέας: Παπακανέλλος Σπυρίδων (Σ.Π.Π. Αθήνας)
Ειδικός Γραμματέας: Καραμπετάκης Νικόλαος ( Σ.Π.Π. Καβάλας)
Ταμίας: Καλαϊτζίδης Στυλιανός ( Σ.Π.Π. Πιερίας)
Μέλος: Καντάς Ιωάννης (Σ.Π.Π.Ν. Βοιωτίας)
Μέλος: Πρόκος Ευάγγελος (Σ.Π.Π. Χανίων)
Μέλος: Λογαράς Ηλίας (Σ.Π.Π. Αχαΐας)

Αναπληρωματικοί:

Λαυράνος Θεόδωρος (Σ.Π.Π. Αιτωλοακαρνανίας)
Σδρόλιας Ευθύμιος ( Σ.Π.Π. Καρδίτσας)

Ελεγκτική επιτροπή:

Καλύκας Δημήτριος (Σ.Π.Π. Πειραιά)
Παντιώρας Χρήστος (Σ.Π.Π. Αθήνας)
Ψαλτάκης Αλέξανδρος ( Σ.Π.Π. Αχαΐας)