Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής, του Σ.Π.Π.Αθήνας που προέκυψε από της Αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2020, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος : Παπακανέλλος Σπυρίδων
Α΄Αντ/ρος : Καβαλιέρης Μιχαήλ
Β΄Αντ/ρος : Λάμπρου Χρήστος
Γεν.Γραμ. : Παντιώρας Χρήστος
Ειδ.Γραμ. : Ντόκος Ιωάννης
Ταμίας : Ψύλιας Αθανάσιος
Αν.Ταμίας : Στασινόπουλος Αναστάσιος
Μέλη : Μυλώνης Ελευθέριος
Ντάκουρης Ιωάννης
Τσορμπατζόγλου Παναγιώτης
Χριστόπουλος Παναγιώτης

26 Φεβρουαρίου, 2020