Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αρκαδίας, λειτουργεί πλέον θεσμικά
είναι μέλος της ΠΕΠΠ και είναι ο 37ος Σύνδεσμος μέλος μας.
Πρόεδρος εξελέγη ο Γιάννης Ηλιόπουλος και Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης Κουρμπέλης

26 Απριλίου, 2018