Αγαπητοί Συνάδελφοι
Ύστερα από την ενημέρωση που σας κάναμε, κατά την τακτική μας ετήσια Γενική Συνέλευση, που έγινε τον περασμένο μήνα (Οκτώβριο), στην Αθήνα και σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 307/2018 εγγράφου μας, σχετικά με τους πιστοποιημένους προπονητές ΟΥΕΦΑ Β, οι οποίοι δεν έχουν φοιτήσει σε σχολές ΟΥΕΦΑ C , σας κάνουμε γνωστό ότι, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., ενέκρινε την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής, για ίδρυση τριήμερων σεμιναρίων, για τους παραπάνω προπονητές.
Οι εν λόγω προπονητές, μετά την φοίτησή τους θα λάβουν χωρίς εξετάσεις δίπλωμα ΟΥΕΦΑ C .
Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 30-06-2019, σε κέντρα που θα ορισθούν από την Ε.Π.Ο..

14 Νοεμβρίου, 2018