Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας στέλνουμε συνημμένα το εναρμονισμένο Καταστατικό, με αυτό της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), των Συνδέσμων Προπονητών, επεξεργασμένο και επικυρωμένο από την Νομική Υπηρεσία της  Ε.Π.Ο. και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
Ο Σύνδεσμος σας, όπως αποφασίσθηκε στην Καταστατική Συνέλευση της ΟΠΠΕ, που έγινε στο Καρπενήσι, σαν μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) (πρώην Ομοσπονδία Προπονητών ποδοσφαίρου Ελλάδος, Ο.Π.Π.Ε.), πρέπει άμεσα, να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την έγκριση του Καταστατικού που σας στέλνουμε.
Στην συνέχεια να κατατεθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή (Πρωτοδικείο), για έγκριση.
Αμέσως μετά ο Σύνδεσμός σας, πρέπει να κάνει νέα Γενική Συνέλευση, με θέμα Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων σας, Εκτελεστική Επιτροπή και Ελεγκτική Επιτροπή, μέχρι τον Απρίλιο του 2016.
Οι εκλογές για να είναι έγκυρες και αποδεκτές από την Π.Ε.Π.Π. και όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Π.Ε.Π.Π., δεν είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί το εναρμονισμένο Καταστατικό του Συνδέσμου, από την αρμόδια Δικαστική Αρχή (Πρωτοδικείο), αρκεί οι εκλογές, να γίνουν σε μία ημέρα (αυθημερόν), με το πλειοψηφικό σύστημα, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές θα γίνουν από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, χωρίς Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
Οι αντιπρόσωποι για την Π.Ε.Π.Π. δεν εκλέγονται, αλλά ορίζονται, δύο στον αριθμό από την Εκτελεστική Επιτροπή, κάθε Συνδέσμου. Οι ορισμένοι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη της Ε.Ε. και ο ένας εξ αυτών, είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Στον ορισμό συμπεριλαμβάνεται και ένας αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.
Οι αντιπρόσωποι των Συνδέσμων Προπονητών, μελών της Π.Ε.Π.Π., προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Π., που θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου του 2016, πρέπει να αποστείλουν στην Π.Ε.Π.Π., μέχρι το τέλος Απριλίου του 2016, τα παρακάτω :
1)    Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθέντος εναρμονισμένου Καταστατικού τους, με αντίστοιχη βεβαίωση ότι, κατατέθηκε, της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής (Πρωτοδικείο).
2)    Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων (Καταστατικής  και Αρχαιρεσιών)
3)    Έγγραφο, με την κατανομή αξιωμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου
4)    Έγγραφο με τον ορισμό των αντιπροσώπων  του Συνδέσμου και του αναπληρωματικού τους και
5)    Μητρώο μελών του Συνδέσμου
Τέλος για να συμμετέχει ο Σύνδεσμος Προπονητών στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Π., πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος (να έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του ).
Εκ του Δ,Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ

29 Δεκεμβρίου, 2016