Σας κάνουμε γνωστό ότι έγινε συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσής μας (Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας), την 01/11/2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Ε.Π.Ο., με τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Παπαχρήστου και τον νέο Τεχνικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Ζελενίτσα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση ήταν :
1) Αναγνώριση του συνεργαζόμενου φορέα των προπονητών, σαν μέλος της ΕΠΟ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της .
2) Οικονομικό πρόβλημα
3) Παραβάσεις των συνθηκών συνεργασίας ΟΥΕΦΑ- ΕΠΟ (2004-2009- 2010-2015) και αποφάσεων της ΟΥΕΦΑ.
α. Ισοτιμία εθνικών διπλωμάτων προπονητών, με διπλώματα ΟΥΕΦΑ

β. Σχολές επανεξέτασης
γ. Μαθήματα περαιτέρω εκπαίδευσης
δ. Τέλος ταυτότητας τριετίας προπονητή
Πέραν των παραπάνω θεμάτων, συζητήθηκε ότι πρέπει να υπάρξει ειλικρινή συνεργασία της Ε.Π.Ο. με τον φορέα των προπονητών και την υλοποίησης αυτής της υπόσχεσης, ανέλαβε με εντολή του Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής, ο Τεχνικός Διευθυντής, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι, θα κάνει τα πάντα για την αναβάθμιση και κατοχύρωση του Έλληνα Προπονητή.
Επειδή αποφασίσθηκε να γίνουν, ανανεωτικές σχολές προπονητών μέσα στο 2017, προκειμένου μα ορισθούν τα κέντρα που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω σχολές, σας παρακαλούμε μέχρι τις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή να μας στείλετε κατάσταση των μελών σας, που έχουν φοιτήσει σε σχολές προπονητών μέχρι και το τέλος του 2014. Αυτές τις σχολές θα έχουν την δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν και όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι όφειλαν να περάσουν τις σχολές και δεν πέρασαν (πριν από το 2014). Σας επισημαίνουμε ότι για να εκδοθεί δελτίο πιστοποίησης, προκειμένου να εργασθεί ο προπονητής, θα του ζητείται εκτός των άλλων και βεβαίωση παρακολούθησης των σχολών αυτών, που θα χορηγείται από την Ε.Π.Ο.
Επίσης σας παρακαλούμε να μας στείλετε, μέχρι την 15/11/2017, ημέρα Τετάρτη, κατάσταση με τα μέλη σας, που έχουν πιστοποιήσεις ΟΥΕΦΑ Β και Α και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα επανεξέτασης, καθώς και αυτών που δεν έχουν επανεξετασθεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των δύο ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν πιστοποιήσεις από την Ε.Π.Ο. Στην κατάσταση θα φαίνεται και η σχολή που φοίτησαν καθώς και η χρονολογία, που έγινε η σχολή.
Τέλος σας είχαμε στείλει δύο ερωτηματολόγια για να δοθούν στα μέλη σας, να συμπληρωθούν και να μας τα επιστρέψετε. Σας παρακαλούμε επειδή είναι σημαντικό στοιχείο, για έρευνα της οποία τα αποτελέσματα, θα βοηθήσουν, τον Έλληνα προπονητή, να μας τα στείλετε το συντομότερο δυνατόν.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣ