Σύνθεση νέας Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π.

 • Ανδριόπουλος Λάμπρος

  (Σ.Π.Π. Θεσσαλονίκης)

  Θέση:Πρόεδρος

 • Ζώης Ανέστης

  (Σ.Π.Π. Ιωαννίνων)

  Θέση:Ά Αντιπρόεδρος

 • Καλιακούδας Γεώργιος

  (Σ.Π.Π. Μαγνησίας)

  Θέση:Β’ Αντιπρόεδρος

 • Παπακανέλλος Σπυρίδων

  (Σ.Π.Π. Αθήνας)

  Θέση:Γενικός Γραμματέας

 • Καραμπετάκης Νικόλαος

  (Σ.Π.Π. Καβάλας)

  Θέση:Ειδικός Γραμματέας

 • Καλαϊτζίδης Στυλιανός

  (Σ.Π.Π. Πιερίας)

  Θέση:Ταμίας

 • Καντάς Ιωάννης

  (Σ.Π.Π.Ν. Βοιωτίας)

  Θέση:Μέλος

 • Πρόκος Ευάγγελος

  (Σ.Π.Π. Χανίων)

  Θέση:Μέλος

 • Λογαράς Ηλίας

  (Σ.Π.Π. Αχαΐας)

  Θέση:Μέλος

Αναπληρωματικοί
 • Λαυράνος Θεόδωρος

  (Σ.Π.Π. Αιτωλοακαρνανίας)

 • Σδρόλιας Ευθύμιος

  (Σ.Π.Π. Καρδίτσας)

Ελεγκτική επιτροπή
 • Καλύκας Δημήτριος

  (Σ.Π.Π. Πειραιά)

 • Παντιώρας Χρήστος

  (Σ.Π.Π. Αθήνας)

 • Ψαλτάκης Αλέξανδρος

  (Σ.Π.Π. Αχαΐας)