Από την επίσκεψη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Π.Ε.Π.Π. στο Υπουργείο Αθλητισμού.

 

9 Νοεμβρίου, 2023